Skip

Pre vypracovanie projektu a projektového energetického hodnotenia sa môžete obrátiť na projektantov vo svojom okolí alebo aj kdekoľvek na Slovensku.

Projektová dokumentácia

Oprávnenou osobou pre vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby alebo zateplenia rodinného domu a projektového energetického hodnotenia je:

  • Autorizovaný stavebný inžinier.

Zoznam nájdete na stránke https://verejnyportal.sksi.sk/search

  • Autorizovaný architekt.

Zoznam nájdete na stránke http://www.komarch.sk

  • Osoba s príslušným odborným vzdelaním.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, môže vypracovať aj osoba s príslušným odborným vzdelaním, napr. vysoká škola v odbore stavebníctva. Tieto osoby nie sú evidované v žiadnom zozname.

Energetický certifikát

Zoznam oprávnených osôb pre vypracovanie energetických certifikátov (Energetická hospodárnosť budov) je dostupný na stránke https://verejnyportal.sksi.sk/search

Zhotoviteľ

Pre poskytnutie príspevku, či už na zateplenie staršieho rodinného domu, alebo na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nie je na realizačnú spoločnosť kladená špeciálna požiadavka. To znamená, že výber zhotoviteľa je plne v kompetencii žiadateľa o príspevok.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE