Skip

Pre podanie žiadosti stlačte tlačidlo PODAŤ ŽIADOSŤ, ktoré sa nachádza pri aktívnej výzve. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

Upozornenie

Žiadosť je možné vyplniť len ak je aktívna výzva na daný typ podpory a nebol naplnený limit. Pri podaní žiadosti musí žiadateľ disponovať všetkými prílohami.

Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v rámci výzvy č. Z6/2020 bolo ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 6. mája 2020.

Názov Platná od Platná do Kapacita Stav
Výzva č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie 01. 07. 2020 8:00 30. 09. 2020 200 VYHLÁSENÁ
Výzva č. Z7 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu PRIPRAVUJEME
Aktuálne výzvy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

obcan@mindop.sk

Prihláste sa na odber noviniek

logo ministerstva dopravy
HORE