Skip

Pre podanie žiadosti stlačte tlačidlo PODAŤ ŽIADOSŤ, ktoré sa nachádza pri aktívnej výzve. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

Upozornenie

Žiadosť je možné vyplniť len ak je aktívna výzva na daný typ podpory a nebol naplnený limit. Pri podaní žiadosti musí žiadateľ disponovať všetkými prílohami.

Názov Platná od Platná do Kapacita Stav
Aktuálne výzvy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE