Skip

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčasnosti nevyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

Viac informácií o príspevku na zateplenie starších rodinných domov

Viac informácií o príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE