Skip

Vyberte zoznam dokumentov podľa typu podpory:

Zateplenie starších
rodinných domov

Nové rodinné domy s takmer
nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE