Skip

Ukončenie výzvy č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na ôsmu výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 18. mája 2021 o 08:17 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v súčasnosti nemôže oznámiť termín ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

 

Výzva č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 15. apríla 2021 výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (rodinný dom musí byť starší ako 10 rokov, nie novostavba).

Predkladať žiadosti bude možné od 18. mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z7/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v roku 2021 v súčasnosti nepripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

Ukončenie výzvy č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 160 žiadostí dňa 16. novembra 2020.

Výzva č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo naplnenia limitu 160 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N2/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nezmenili.

Ukončenie výzvy č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na siedmu výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 03. septembra 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z8/2021 sa predpokladá v II. štvrťroku 2021.

Výzva č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 31. júla 2020 výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2020 od 8:00 hod. do 30. októbra 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z6/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Ukončenie výzvy č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 01. júla 2020.

Viac tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/druhe-kolo-ziadosti-o-prispevky-na-domy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-sa-naplnilo-za-25-minut?fbclid=IwAR1S_OdWQZkcx9M4CkNuAPahwfxPI0tPKWKh3soKZ6zm2Ms9WHd587YiZyM

Vyhlásenie výzvy č. N3/2020 sa predpokladá v IV. stvrťroku 2020.

Výzva č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 18. mája 2020 výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2020.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. júla 2020 od 8:00 hod do 30. septembra 2020 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N1/2019 sa upravili niektoré podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Tieto zmeny sú v krátkosti popísané v tomto článku: https://byvajteusporne.sk/2019/10/16/zmena-zakona-c-555-2005-z-z-o-energetickej-hospodarnosti-budov-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-v-zneni-neskorsich-predpisov-2/

Ukončenie výzvy č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na šiestu výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 6. mája 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už siedmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z7/2020 sa predpokladá v III. stvrťroku 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE