Skip

Prerušenie poskytovania príspevku na zateplenie starších rodinných domov

V roku 2021 bol schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorého je vyčlenených viac ako 528 mil. eur na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Rozhodnutím vlády SR bolo vykonávateľom tohto opatrenia poverené Ministerstvo životného prostredia SR, presnejšie Slovenská agentúra životného prostredia.

Pre efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a zamedzenie možnosti duplicitného financovania Ministerstvo dopravy a výstavby SR nebude počas poskytovania podpory na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (do konca roku 2026) vyhlasovať nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aktuálne zarezervovaných príspevkov sa tieto skutočnosti netýkajú.

Informácie o podpore na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj kontaktný formulár, sú dostupné na internetovej stránke www.obnovdomov.sk, ktorú prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Budúcnosť príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje pre rodinné domy postavené po 31. decembri 2020 minimálnu požiadavku dosiahnuť úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda primárnej energie A0).

Vzhľadom na to, že podmienky ustanovené v platnom znení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú nastavené na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR nepripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na tento typ príspevku. V legislatívnom procese nie je úprava podmienok a ani príprava nového typ podpory pre nové rodinné domy.

Nové rodinné domy však môžu využiť podporu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci programu Zelená domácnostiam II, a to na obstaranie technológie využívajúcej obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach. 

Ukončenie výzvy č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na ôsmu výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 18. mája 2021 o 08:17 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v súčasnosti nemôže oznámiť termín ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

 

Výzva č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 15. apríla 2021 výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (rodinný dom musí byť starší ako 10 rokov, nie novostavba).

Predkladať žiadosti bude možné od 18. mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z7/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v roku 2021 v súčasnosti nepripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

Výzva č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo naplnenia limitu 160 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N2/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nezmenili.

Ukončenie výzvy č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na siedmu výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 03. septembra 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z8/2021 sa predpokladá v II. štvrťroku 2021.

Výzva č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 31. júla 2020 výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2020 od 8:00 hod. do 30. októbra 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z6/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Ukončenie výzvy č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 01. júla 2020.

Viac tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/druhe-kolo-ziadosti-o-prispevky-na-domy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-sa-naplnilo-za-25-minut?fbclid=IwAR1S_OdWQZkcx9M4CkNuAPahwfxPI0tPKWKh3soKZ6zm2Ms9WHd587YiZyM

Vyhlásenie výzvy č. N3/2020 sa predpokladá v IV. stvrťroku 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE