V roku 2021 bol schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorého je vyčlenených viac ako 528 mil. eur na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Rozhodnutím vlády SR bolo vykonávateľom tohto opatrenia poverené Ministerstvo životného prostredia SR, presnejšie Slovenská agentúra životného prostredia.

Pre efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a zamedzenie možnosti duplicitného financovania Ministerstvo dopravy a výstavby SR nebude počas poskytovania podpory na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (do konca roku 2026) vyhlasovať nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aktuálne zarezervovaných príspevkov sa tieto skutočnosti netýkajú.

Informácie o podpore na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj kontaktný formulár, sú dostupné na internetovej stránke www.obnovdomov.sk, ktorú prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia.