V nadväznosti na ôsmu výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 18. mája 2021 o 08:17 hod.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v súčasnosti nemôže oznámiť termín ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.