Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo naplnenia limitu 160 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N2/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nezmenili.