V nadväznosti na siedmu výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 03. septembra 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z8/2021 sa predpokladá v II. štvrťroku 2021.