Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 31. júla 2020 výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2020 od 8:00 hod. do 30. októbra 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z6/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.