Skip

Výzva č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 31. júla 2020 výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2020 od 8:00 hod. do 30. októbra 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z6/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Ukončenie výzvy č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 01. júla 2020.

Viac tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/druhe-kolo-ziadosti-o-prispevky-na-domy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-sa-naplnilo-za-25-minut?fbclid=IwAR1S_OdWQZkcx9M4CkNuAPahwfxPI0tPKWKh3soKZ6zm2Ms9WHd587YiZyM

Vyhlásenie výzvy č. N3/2020 sa predpokladá v IV. stvrťroku 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE