V nadväznosti na šiestu výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 6. mája 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už siedmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z7/2020 sa predpokladá v III. stvrťroku 2020.