Skip

Výzva č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 18. mája 2020 výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2020.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. júla 2020 od 8:00 hod do 30. septembra 2020 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N1/2019 sa upravili niektoré podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Tieto zmeny sú v krátkosti popísané v tomto článku: https://byvajteusporne.sk/2019/10/16/zmena-zakona-c-555-2005-z-z-o-energetickej-hospodarnosti-budov-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-v-zneni-neskorsich-predpisov-2/

Ukončenie výzvy č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

V nadväznosti na šiestu výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 150 žiadostí dňa 6. mája 2020.

Po vyhodnotení tejto výzvy začneme s prípravou nasledujúcej, v poradí už siedmej výzvy na predkladanie žiadostí. Vyhlásenie výzvy č. Z7/2020 sa predpokladá v III. stvrťroku 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE