Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 28. februára 2020 výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2020.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2020 od 8:00 hod. do 30. júna 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z5/2019 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Aktualizácia 20. 03. 2020

Vzhľadom na obmedzenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 pristúpilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k zmene termínu začatia podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu:

od 4. mája 2020 od 8.00 hod.

Viac sa dočítate tu: https://byvajteusporne.sk/2020/03/20/zmena-terminu-vyzva-c-z6-2020/