V nadväznosti na prvú výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 500 žiadostí dňa 15. októbra 2019.

Vyhlásenie výzvy č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.