V nadväznosti na piatu výzvu č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 30. septembra 2019.

Vyhlásenie výzvy č. Z6/2020 sa predpokladá v I. štvrťroku 2020.