Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2019 Z. z. vyhlásilo dňa 1. augusta 2019 výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019.

Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2019 od 8:00 hod do 31. októbra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.