Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019.

Predkladať žiadosti bude možné od 17. júna 2019 o 8,00 hod. do 30. septembra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.