Skip

Dni energie a ekológie na Slovensku 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 6. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2019, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie staršieho rodinného domu a príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

 

Zavítame do miest:

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

6. júna 2019 - Banská Bystrica - Námestie SNP

8. júna 2019 - Bratislava - OC IKEA

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke www.energiepevas.sk.

 

Fotografie z podujatia nájdete na stránke https://energieprevas.sk/dens-2019

Výzva č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019.

Predkladať žiadosti bude možné od 17. júna 2019 o 8,00 hod. do 30. septembra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne dňa 1. mája 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov.

Cieľom zmeny zákona je upraviť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a zaviesť podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 sa predpokladá v druhej polovici mája 2019.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE