Vláda Slovenskej republiky schválila 9. januára 2019 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je vládny návrh zákona s predpokladanou účinnosťou od 1. mája 2019 predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Cieľom novely zákona je zatraktívniť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a súčasne podporovať výstavbu rodinných domov, ktoré splnia požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie. O pripravovaných zmenách sa viac dočítate tu. V nadväznosti na uvedené sa vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu a príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie predpokladá v II. štvrťroku 2019, po schválení novely zákona.