V nadväznosti na štvrtú výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. augusta 2018. Vyhlásenie výzvy č. 5/2019 sa predpokladá v II. štvrťroku 2019.