Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 5. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2018, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest: 2. júna 2018 - Bratislava - OD IKEA; 6. júna 2018 - Žilina - Námestie A. Hlinku; 8. júna 2018 - Banská Bystrica - Námestie SNP. Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2018.