Skip

Výzva č. 4/2018 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2018.Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí. Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie. 

CONECO 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa zúčastní 39. ročníka veľtrhu Coneco, ktoré sa uskutoční v Incheba Expo Bratislava v dňoch 11. – 14. 4. 2018 v čase od 9.00 – 18.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky aj ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke: http://www.incheba.sk/vystavy/coneco-racioenergia-14034.html?page_id=14034 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE