V nadväznosti na tretiu výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. októbra 2017.Vyhlásenie výzvy č. 4/2018 sa predpokladá v II. štvrťroku 2018.