Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 4. ročníka podujatia Dni energie na Slovensku 2017, ktoré sa uskutoční v štyroch mestách v čase od 10.00 – 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest: 03. júna 2017 - Bratislava - OC IKEA, 05. júna 2017 - Žilina - Námestie A. Hlinku, 07. júna 2017 - Trnava - OC City Aréna, 09. júna 2017 - Banská Bystrica - Námestie SNP. Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2017.