V nadväznosti na druhú výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 6. júla 2016. Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá v II. polroku 2017.