V nadväznosti na prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 12. apríla 2016. Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.