Skip

Aktuálne výzvy

Názov Platná od Platná do Kapacita Stav
Výzva č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie 16. 11. 2020 8:00 30. 11. 2020 160 VYHLÁSENÁ
Výzva č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu I. polrok 2021 PRIPRAVUJEME
Aktuálne výzvy

Novinky

Postup pri podávaní žiadosti

Krok 1

krok-1_80x60

Počkajte na
vyhlásenie výzvy

Krok 3

krok-3_80x60

Podajte elektronickú žiadosť
(v uvedených termínoch)

Krok 4

krok-4_80x60

Doručte vytlačenú žiadosť
so všetkými prílohami
(do 10 pracovných dní)

Krok 5

krok-5_80x60

Posúdenie žiadostí a vydanie rozhodnutia

Krok 6

krok-6_80x60

Pridelenie príspevku
(alebo rezervácie)

Kto môže požiadať o príspevok?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom vo vlastníctve viacerých osôb, tak

  • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb je potrebné predložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,
  • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné predložiť plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

Prihláste sa na odber noviniek

logo ministerstva dopravy
HORE